Denna hemsida/app är inte aktiv för tillfället. Du når tillsvidare Time Out Fisksätra på telefon 08-408 004 44.